top of page

Riskli Gebelikler Konusunda Bilgiler

Bazı gebelikler başından itibaren, bazı gebelikler de sonradan riskli gebelik sınıfına girerler. Bu sayfada bunlardan bazı örneklere yer vermeye çalıştık.

Fetal Kalp Anomalileri

    Doğuştan sakatlıklardan en sık görülen grubu, bin gebelikten sekizinde görülen kalp anomalileri oluşturmaktadır. Bunlardan da, en sık görüleni, kalbin odacıklarından olan karıncıklar arası deliktir (Ventriküler septal defekt). Kalp anomalilerinin bazıları hayatı tehdit edebilecek kadar önemli sorunlara yol açarken, çoğunluğu, sonrasında ameliyatlarla tamiri mümkün olan veya kendiliğinden düzelebilen delikler şeklinde olmaktadır. Burada, diğer birçok sağlık sorununda olduğu gibi, tanı konulması ve aileye danışma verilmesi oldukça önemlidir. Gereğinde, bu konularda deneyimli, doğum sonrası bebeğin takibini ve/veya ameliyatını yapabilecek uzmanlarla aileyi görüştürmek, gerekirse onlarla doğum sonrası cerrahi tedaviyi planlamak hayat kurtarıcı olabilmektedir.

    Doğumsal kalp anomalileri varlığında, kromozom bozuklukları ve diğer genetik bozuklukların olasılığı artmaktadır. Dolayısıyla, bunlar tespit edildiğinde bebeğin girişimsel bir işlemle genetik yapısının tayini önerilmektedir.

    Doğumsal kalp anomalileri tanısını koymak için, basit fetal ekokardiyografi işlemi, öncelikle her gebeye, gebeliğin beşinci ayında yapılan ultrasonografik muayene sırasında önerilmektedir. Bu konuda, uluslararası kuruluşların da önerisi, beşinci ayda yapılan detaylı ultrasonografik muayenede, bebeğin kalbinin ana hatlarına bakılmasıdır. Daha ayrıntılı fetal ekokardiyografik inceleme gerektiren bazı hastalar da, ileri merkezlerde çocuk kardiyolojisi uzmanı olup, doğum sonrası takip konusunda da deneyimli olan hekimlere yönlendirilmelidir. Ayrıca, beşinci gebelik ayında bakılan ultrasonografik muayenede başka bulguların kalp anomalilerine eşlik edip etmediği, takip ve yönetim açısından önemlidir. Böyle bir riskli gebeliğin takibinde doktorunuzun önerilerine düzenli bir şekilde uymanız önerilir.  

bottom of page