top of page

Hizmetler

 • Detaylı Ultrasonografik Muayene

 • Riskli Gebelik Değerlendirmesi

 • ​4 Boyutlu Ultrasonografik Muayene

 • Renkli Doppler Ultrasonografi

 • Prenatal Tanı

 • ​Kromozom Anomalileri Taramaları

 • Amniyosentez

 • Koryon Villus Biyopsisi

 • Kordosentez

 • Çoğul Gebelik Değerlendirmesi

 • Non-Stres Test (NST)

 • Biyofizik Profil Skorlama

 • Önceki Sorunlu Gebeliği Olan Hasta Değerlendirmesi

bottom of page