top of page
IMG_1191 copy.jpg

Perinatoloji Nedir?

      Perinatoloji uzmanı, ülkemizde kadın hastalıkları ve doğumun bir üst ihtisası ile alınan Perinatoloji yan dal uzmanlık belgesi almış hekim olarak tanımlanabilir. Bu uzmanlık dalının inceleme alanları, gebeliğin oluştuğu andan itibaren annede ve bebekte meydana gelebilen olumsuz süreçlerin incelenmesi, tespiti ve tedavisidir. Riskli gebelikler ile ilgili takip ve işlemler konusunda, bu konuda uzman olan kişilerin tecrübesinden yararlanmak, tabii ki önemlidir. Ülkemizde daha önceden çok sınırlı merkezlerde yapılabilen bu işlemler, Perinatoloji uzmanlarının yaygınlaşmasıyla, birçok ilimizde yapılabilir hale gelmiştir.

     Gebelik öncesinde önemli metabolik hastalık, kalp ve damar hastalıkları bulunan, önceki gebeliğinde tekrarlayan düşükler, sakat veya sorunlu bebek öyküsü, kan uyuşmazlığı gibi durumları yaşamış olan, mevcut gebeliğinde muayenede bebekte sakatlık şüphesi, anormal tarama testi bulunan, çoğul gebeliği veya gelişme geriliği bulunan annelerin gebelikleri riskli gebelik sınıfına girmektedir.

    Gebelik öncesinde bilinen önemli metabolik bozukluklar, gebelik sırasında ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Önceden var olan çok sayıda genetik hastalıklar, şeker hastalığı, kan basıncı (tansiyon) yüksekliği, kalp ve damar hastalıkları, tiroid bezi bozuklukları (guatr gibi), ilgili branş hekimi (genetik bölümü, hormon bölümü-endokrinoloji, kardiyoloji gibi) ve perinatoloji uzmanı konsültasyonu gerektiren, takibinde ehemmiyet verilmesi gereken durumlardır.

    Bu hastalıkların gebeyi, gebeliği, gebeliğin süresini, gidişatını ve bebeğin genel sağlığını nasıl ve ne kadar etkileyebileceği konusunda Perinatoloji uzmanının görüşü önem arz etmektedir. 

    Perinatoloji uzmanı danışmanlığının gerekliliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum ana dalının takibinin gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Aksine, koordineli bir şekilde hastanın takibinin birlikte devamı gerekir.

bottom of page